Синоніми до слова В літній період

Синоніми до слова В літній період

Приклади використання слова В літній період

Перший крок — президентом організації висувається стратегічна мета на наступний п’ятирічний період: формується місія і завдання, що означає початок планування «зверху вниз».

У разі закінчення встановленого терміну виплати допомоги по безробіттю громадянин має переважне право на здобуття іншої професії (спеціальності) та участь в оплачуваних громадських роботах на період до надання йому підходящої роботи.

День був літній, сонце пекло немилосердно, я мріяв про холодок де-небудь під розлогим деревом.

Середній заробіток за цей період визначається з розрахунку останніх двох місяців роботи перед місяцем, за який виплачується середній заробіток.

Тут Стефан Баторій швидше йшлося про набір військо ‑ вого підрозділу за аналогією із «за ‑ тягненням» чужоземних найманців, яке досить часто практикувалося у цей період польсько — литовським урядом.

Історія вітчизняної філософії має період панування ідеологічних постулатів та догм марксизму.

У першій половині ХХ ст. , у період між двома війнами, депозити та позики в американських доларах і фунтах стерлінгів уже використовувались європейськими банками.

П’ятнадцять років пішло у мене на те, щоб знову стати на ноги; був навіть період, коли мені здавалося, що я вже ніколи не піднімуся, бо тоді продаж вовни та яловичини давав малий прибуток.

Значний вплив у період феодалізму мала божественна теорія Хоми Аквінського, який мав титул «ангельського доктора».

Фінансова звітність за останній звітний період, що передує даті прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу, поряд з іншими документами подається до Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку.