Синоніми до слова Газообмін

Синоніми до слова Газообмін

Приклади використання слова Газообмін

Вони фотосинтезують, але основна їх функція — газообмін і транс пірація.

Хлоренхіма біля пучків розміщена щільніше і в основному виконує функцію фото синтезу, а до продихів хлоренхіма розрихлюється і основна її функ ція газообмін та транспірація.

Це покривні тканини, які захищають рослини від несприй нятливих умов і здійснюють газообмін і транспірацію.

З утворенням передерми під деякою частиною продихів форму ються сочевички, які здійснюють газообмін і транспірацію.

Клітини нижнього епідермісу менш кутинізо вані, містять продихи, які регулюють газообмін та транспірацію.

Все це посилює життєдіяльність корисної мікрофлори, поліпшує газообмін і підвищує ефективність добрив.

Вони покращують газообмін в легенях і тканинах, освіжають і загартовують організм, роблять його стійким до протягів і простудних захворювань.

Серце й далі працювало, але газообмін у легенях припинявся, адже легені западали і їх виповнював онакс.