Синоніми до слова Давати ефект

Синоніми до слова Давати ефект

Приклади використання слова Давати ефект

У сценарії (словесному описі прогнозованої ситуації) слід зосередитися на зв’язках між подіями, на критичних точках, де впливи можуть мати непропорційно вагомий ефект.

За інших обставин Обчислювачеві й на думку не спало б давати якісь пояснення.

Не хотіла нічого давати йому, але хотіла, щоб він віддавав їй усе.

У разі непрямого (чи опосередкованого), прихова-ного (крізьпредметного, за В. М. Бехтерєвим) навіювання ство-рюють певні умови, наприклад, зв’язок із прийомом індиферент-них ліків (ефект плацебо).

При цьому чай не викликає такої залежності, як кава, оскільки чайний кофеїн краще виводиться з організму, а ефект від нього триває втричі довше завдяки танінам.

Владу жінки, її здатність давати життя колись уважали священною.

Проза життя виявилася в розкішних тонах, як тоді і весь ефект його захоплення видався йому безмежно наївним і смішним.

Раніше він цього не робив, і я з деякою тривожністю згадав про ефект метелика.