Синоніми до слова Даний

Синоніми до слова Даний

  1. (випадок) цей
  2. названий
  3. згаданий
  4. дані
  5. відомості
  6. показники
  7. (для підозри) підстави
  8. причини
  9. (артистичні) якості
  10. здібності

Приклади використання слова Даний

Мова йде про те, що до складу власного капіталу включаються резерви, створені для покриття не виявлених на даний час збитків.

Піст, супроводжений молитвою, є великий дар, даний людству, і він дбайливо зберігається тими, хто хоч раз його скуштував.

Відтепер лишився на землі тільки живий час, Богом даний.

Даний акт може бути прийнятий як на початку будівництва, так і під час будівництва чи після його завершення.

Щодо використання в комп’ютеризаці ї це є процес аналізування системи з метою ідентифікувати елементи і їхні взаємозв" язки, а також для створення документації на вищому рівні абстракції, ніж вона є в даний момент.

Але правда також і те, що в даний момент вона змінює диспозицію цього сліпого світу для того, аби лю дина ввійшла в нього, не поранивши себе об гострі кути, і що він не відчуває більше тривоги стосовно звинувачень у негуманності.

З даних таблиць видно, що динаміка цін на продукцію чорної металургії характе-ризується за даний період великою нестійкістю, і це спостері-гається в умовах інфляційного зростання цін (показник середньомісячної зміни цін).

Кон’юнктура зарубіжного ринку — конкретна економічна ситуа-ція, що склалася на певному іноземному ринку на даний час.

Ми стали навколо ями, кожен з іншого боку, і на даний знак зірвали покриття з гілля, відкриваючи пастку.

Метод прогнозування за судженнями споживачів здійснюється на основі узагальнення відповідей споживачів на питання: купили б вони даний товар чи ні, коли й у яких кількостях.