Синоніми до слова Детальний

Синоніми до слова Детальний

Приклади використання слова Детальний

Далі все відбувалося в цілковито му мовчанні - детальний план диверсії кожен знав так доб ре, що ніяких розпоряджень було не потрібно.

Та сьогодні я була занадто виснажена, щоб розробляти детальний план.

Не прочування й відгадування речей (що вимагає інтуїції і волевого зусилля), лише їх опис (можливо детальний), пасивне віддавання себе вражінням, що йдуть із зовні, а не майстрування їх.

Детальний розгляд елементів маркетингової політики комунікацій дає змогу зробити такі висновки:

Особливість цієї системи полягає в її орієнтації на детальний облік витрат на виробництво, пов’язаних з використанням ресурсів і калькулюванням собівартості продукції з метою вишукування резервів зниження витрат на одиницю продукції.

Детальний аналіз фінансового стану може проводити адміністрація підприємства, бо вона має можливість використовувати дані управлінського обліку для прийняття управлінських рішень.

У центральному терміналі домашньої кіберсистеми ви знайдете детальний фінансовий звіт і координати офісів «Нового Століття».

Там і детальний опис, і схема, кілька фотознімків …

Що стосується числа шість мільйонів, то професор Рассіньєр, використовуючи детальний статистичний аналіз, показує його повну неспроможність.

Доки гість підкріплявся, Плугар і Загорський обміркували детальний план робіт по врятуванню експедиції.