Синоніми до слова Доказовий

Синоніми до слова Доказовий

Приклади використання слова Доказовий

Отже, час на деякі ствердження, на які наш доказовий матеріял повністю дозволяє.

Зібравши і висвіт ливши цей доказовий матеріял, спробуймо приступити до його етнологічних насвітлень, а далі до можливостей розгляду цьо го питання у світлі порівняльної лінгвістики та релігіознавства.

Доказовий приклад, що ще свіжий у пам’яті всіх, дала світова війна.

Ця теорія має величезний доказовий матеріял і її мусимо брати дуже поважно до уваги.