Синоніми до слова Епохальний

Синоніми до слова Епохальний

Приклади використання слова Епохальний

Класичний етап розвитку наукових знань, з нашої точки зору, «вкладається» в один епохальний цикл розвитку соціального інституту науки.

Я зараз їду до пана президента Об' єднаного Банку з докладом про ваше велике відкриття Я не сумніваюсь, що пан президент із неменшим захватом оцінить цей геніальний, епохальний факт, віж ми всі.

Цей епохальний твір мусив поставити розуміння Лесею релігій старинного Сходу на висо кий науково-порівняльний рівень.

Таким чином, спрощено схематично універсальний епохальний цикл може бути представлений таким чином: революція — інволюція — коеволюція — еволюція — нова революція, яка завершує поточний цикл та відкриває новий.

Для моделювання процесу соціального розвитку було введено поняття «універсальний епохальний цикл».

Кожний конкретний універсальний епохальний цикл утворює окремі фази, які змінюють одна одну.

Епохальний період інволюція має смислове історичне наповнення в засвоєнні складовими соціальної системи (особистостями, суспільством

Такий епохальний історично-творчий змаг ідей та сил отвирається перед українською нацією.

— Може, й епохальний , — пробурмотіла Ніна, обнімаючи чоловіка.

Перший епохальний період — «революція» є якісною трансформацією всієї структури суспільства.