Синоніми до слова Жодною мірою

Синоніми до слова Жодною мірою

Приклади використання слова Жодною мірою

Цей надзвичайний економічний колапс був спричинений як об" єктивними факторами, так і (не меншою мірою) — помилками та прорахунками у керівництві економікою та державою.

Використання цього поняття більшою мірою характерне для публікацій наукового характеру.

У цьому розумінні Д. к. певною мірою мають самостійне значення.

Коли Майк, оволодівши собою, міг знову говорити, він спробував порозумітися на тих мовах, якими певною мірою володів кожен більш-менш досвідчений, що віється по світу, репортер.

Свого часу вони й самі потрапили в біду, та все ж їм, зрештою, якоюсь мірою щастило; тепер вони побоювалися, що того бідолаху спостигло ще більше лихо, і вважали за свій обов’язок поквапитись йому на допомогу.

Пропаганда союзників Історії про умертвіння газами в Освенцімі значною мірою засновані на усних заявах колишніх жидів-в' язнів, які самі особисто не бачили свідоцтв винищення.

— Ці завдання значною мірою суперечать одне одному.

В загальному, українські народні маси виступили вороже проти польських повстанців, однак всіх українців, які перейшли до київської Громади з польської ґміни це повстання якоюсь мірою зачепило.

Інформативна зв’язність інформаційних систем ІС, або, коротше, інформативна зв’язність (ІЗ) — це деяке співвідношення ІП і ІО цих систем з можливою мірою.

За номіналістами, сама думка про людину взагалі, яка не визначена ані за статтю, ані за віком, ані за зростом, ані за жодною рисою, якою люди можуть відрізнятись між собою, не може бути реалізованою.