Синоніми до слова Жур

Синоніми до слова Жур

Приклади використання слова Жур

Багато хто в залі плакав, коли він заспівав: «Та не жур мене, моя мати, бо я й сам журюся» та «Ой пущу я кониченька в саду».

Згадаймо, що її пізніша праця про «Купала на Волині», друкована в жур налі «Житє і Слово» у Львові, має досьогодні вартість основопо ложного релігійно-обрядового документу.

— Мосьє , — почав Іполит Матвійович запинаючись , — мосьє, гм, гм … же не, чи як там, же не манж па … шість, як воно: єн, де, труа, катр, сенк, сіс … сіс … жур.

На жаль, во на цього не по чу ла, за те по чув в" їдли вий жур наліст із не за — леж ної га зе ти Ва силь Са ра ка і скри вив ся у підленькій посмішці.

З рушницею за плечима, в хвацько збитому набакир береті Бертон чомусь нагадав одного з тих гітлерівських молодчиків, яких не раз доводилося бачити в кадрах трофейної кінохроніки та на сторінках фашистських жур налів.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в жур налі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

Сьогодні ніхто з колег і спортивних жур налістів не знав, що Івен Тейлор через п’ять років після свого останнього виступу потай ки вернувся до улюбленої «залізної гри».

Дружинник Всеволодів Жур, хоч і з деякою прогайкою, але зумів-таки влучити хвилю й витягти з наддніпрянської пущі оту вогнистооку дівчину, яку запримітив, коли шукав жону для свого князя.

Вона ко ристувалася серед них великою популярністю, і жур налісти радикальної партії одразу ж потяглися на той кінець кімнати, де вона сіла.

Збирав дівчат з усієї переяславської землі перед ясні очі Всеволодові княжий улюблений дружинник, вродливий чоловік Жур.