Синоніми до слова Заважати

Синоніми до слова Заважати

  1. Вадити
  2. Мішати
  3. Перебивати (у розмові)
  4. Перешкоджати (бути на перешкоді)
  5. Шкодити

Приклади використання слова Заважати

Але воно не настільки помітне, щоб заважати найглибшій об' єктивності.

Хвилю хлопець стійко тамував голод, навіть одвернувся, щоб не заважати корзині в її чарівній праці … Та коли підбіг до неї, не найшов навіть шкурки.

— Я й не збирався заважати вам виконати ваш обов’язок.

— Якщо йдеться про почуття сумуючої дружини, то я не смію заважати.

Гєнек мовчки по-казав, куди пройти; скрадаючись, щоб не заважати, зробили кілька кроків до першого ряду громіздких, грубо пофарбова-них школярських парт, опустились на лавку неподалік від принишклих хлопців та дівчат.

За це він теж погодиться зняти з себе все, щоби : — Не заважати тілу дихати.

Столик був низенький, і вона притискалась коліньми до мене, щоб не заважати дідові, якого дуже шанувала.

З одного боку, це не мало особливого сенсу, бо, по-перше, якщо чародій забажає нас дістати, то дістане, а по-друге, він не був начебто зацікавленим у тому, щоб нам заважати.

Князь повинен дотримуватися всіх старих і нових угод, укладених Новгородом, і не заважати торгівлі.

Тепер він мав право заважати панні Цап скільки завгодно.