Синоніми до слова Завантаженість

Синоніми до слова Завантаженість

Приклади використання слова Завантаженість

Якщо у компанії - завантаженість з роботою, то доречно піти у відпустку, коли завантаженість схлине.

Час знаходження оборотних засобів (відповідного виду запасів) в обороті розраховується з виразу: М = Д: Пф, де Д — річна зважена завантаженість відповідного виду виробничих запасів в обороті.

Такі доплати та надбавки широко використо-вувалися за умов планової економіки, якій властива була неповна завантаженість протягом робочого дня.

Він так боявся колись за Наталку, якій через свою службову завантаженість не міг приділити достатньо уваги !

Графік визначає продуктивність кожного виду обладнання, його завантаженість на різних дільницях та операціях.

Деякі користувачі вимушені були чекати два або й три роки для задоволення своїх запитів через завантаженість інформаційних спеціалістів іншими роботами.

Не дивлячись на завантаженість роботою, має передбачатися час і для особистого життя, інакше життя перетвориться в каторгу.

Контроль відпрацьованого часу не дає повного уявлення про завантаженість працівників протягом робочого дня, про інтенсивність та ефективність їх праці з точки зору отримання конкретних результатів.

Через надмірну завантаженість роботою тоді я лише ночувала вдома («ніч пригнала, ніч відігнала», сказала би моя мама), і через те довший час не знала, в якому насправді будинку ми живемо.

З методологічного погляду фундаментальних відмінностей між сегментацією ринків товарів виробничо-технічного призна-чення та товарів народного споживання не існує, хоча критерії, що застосовуються, мають різну змістову завантаженість.