Синоніми до слова Завдяки

Синоніми до слова Завдяки

Приклади використання слова Завдяки

Завдяки цьому роз-ширюються можливості фінансування підприємства.

По-перше, інтенсивні торговельні зв’язки підсилюються завдяки перехресному володінню акцій у межах групи.

Уряд був задоволений тим, що завдяки УПП міг говорити про великий шведський внесок у справу встановлення демократії на сході.

Він радо ухопився зл версію Телботта, згідно з якою Бродайк мав більше підстав вбивати не Кейеса, а його, бо всі вважали, що Кейес сягнув таких висот завдяки вмінню Телботта вигідно продати товар, а не своєму хисту дизайпера.

Отже, ще однією проблемою, яка має розв’язуватися завдяки організації оплати праці, є встановлення прямої залежності між винагородою за послуги праці і результатами виробництва.

Одна група макроекономістів уважає, що завдяки регулювальному потенціалу ринку економіка є внутрішньо стабільною і не потребує державного втручання.

Завдяки тако му суто «економічному» характерові середньовічні міста з самого початку принципово різняться від античних полісів класичної доби, тоді як елліністич —

Так народилось місто Офір, що завдяки видобутку золота швидко зросло й розвинулося.

Розраховував також, що завдяки допомозі «третини ангелів», які, згідно з Книгою Одкровення, пішли за ним, бунтуючись проти Бога, вдасться йому також здобути владу над усіма іншими людьми.

Завдяки тому хибне уявлення, що Сонце нібито обертається довкруж Землі, дійшло мало не до наших днів.