Синоніми до слова Завершеність

Синоніми до слова Завершеність

Приклади використання слова Завершеність

Оскільки завершеність духу полягає в тому, що він досконало знає, чим він є, знає свою субстанцію, це знання — його самозаглиблення, в якому дух покидає своє існування й передає свою постать спогадові.

У кожній расі колись була своя завершеність, своя міра прекрасного, що виробилася ще в умовах дикого існування.

У визначенні програмного засобу підкреслюється завершеність продукту (наявність програмної документації) та готовність до використання за призначенням для розв’язання конкретної задачі на ЕОМ.

Це може бути час очікування послуги; час надання послуги; завершеність послуги; паспортна характеристика обладнання, інструментів, матеріалів; надійність, точність використання, безпека; рівень механізації та автоматизації.

Ось чому його завершеність має зна чення, що зміст, який спершу видавався йому об' єк тивним, воно повинно визнати за свій.

Завершеність, чи «відкритість» твору мистецтва, має переваги: воно завжди манить за небокрай, збуджує переживання, посилює таїнство, що не менш важливо, ніж будьяке досягнення кінцевої мети.

Нас жене по світах вічна спрага буття, У завершеність форми не втілена туга.

Причому відбулася така завершеність у своєрідній діалектичній єдності на межі тавтології: наука — це те, чим займаються науковці, а науковці - це, відповідно, ті, хто займаються наукою.

За аналізованою сценою йде ще одна, містерійна, яка перегукується з «Прологом на небі» і є, по суті, епілогом, бо в ній знаходить завершеність кон-цепція твору, дається присуд Фаустові та його діянням.

Кожна подія має встановлювати завершеність попередніх дій.