Синоніми до слова Завіщання

Синоніми до слова Завіщання

Приклади використання слова Завіщання

А «може це завіщання їх божественного мудреця вказує їм на їхню «спадщину» — історіотворчий міт минулого, спогад про ті величаві тереми, які вони — кочовики і завойовники , — бачили в минулому і чули про них у сучасному.

Коли батько вмірав без завіщання, сини ділилися його майном нарівні.

Омеляна Грибівського і Ярослава Барановського, м. і. того члена, який мав мати устне завіщання сл. п.

Хочу зробити завіщання, якого ніяка сила не зрушить.

Є. Коновалець оставив завіщання про свого наслідника, є видумкою О. Сеника і Ярослава Барановського в цілі створення в ОУН такої ситуації, яка заповнювала б Сеникові й Барановському захоплення та закріплення за ними вирішаючоі позиції в ОУН.

Своїм боярам залишив Ярослав політичне завіщання такого змісту: «За свого життя, я один тримав цілу Галицьку Землю, а по смерти передаю мій стіл Олегові, мойому молодшому синові.

Вождя Євгена Коновальця Вужчий Провід ОУН проголосив Головою ПУН і Вождем Націоналістичного Руху полковника Андрія Мельника, «виконуючи завіщання сл. п.

Засвітив свічку і протягом кількох хвилин написав завіщання, розпорядився своїм невеличким маєтком.

Майже безпосередно по тому, як похоронили тіло Ярослава в галицькій церкві Богородиці, підіймають голови всі, що так чи інакше були незадоволені з Ярославового завіщання.

Вмирав Сенькович у власному домі перед Краківською брамою, а завіщання списував у приявності найвизначніших патриціїв тогочасного Львова — Еразма Сикста, Андрія Чеховича та Войтіха Зимницького.