Синоніми до слова Задача

Синоніми до слова Задача

Приклади використання слова Задача

Аналітична задача у формалізованому вигляді є об" єктом економіко-математичного моделювання.

Задача визначення оптимального раціону для людини складна, оскільки доводиться враховувати багато додаткових чинників, що не завжди можна формалізувати: смакову прихильність, різноманітність блюд тощо.

Оскільки значна доля її предприємств є філіями іноземних компаній (в першу чергу американських), то виникає задача узгодження їхніх інтересів (а отже, до певної міри, й інтересів їхніх іноземних штабквартир) з інтересами вітчизняного бізнесу.

У цьому разі задача буде поділена на чотири зазначені блоки.

Задача погодження логічних структур у КАБСД тісно пов’я — зана з варіантами організації інформації, одержаної із закор-донних джерел.

Ця задача є складовою частиною комплексу задач з обліку й контролю праці та заробітної плати, який, у свою чергу, виступав одним із найскладніших і трудомістких комплексів у підсистемі обліку й контролю.

Задача оптимальної адаптації агрегатів за критерієм мінімуму витрат на даний момент не має вичерпного розв’язку.

Зв’язок між областями та продемонструємо на прикладі двовимірного простору (задача з двома критеріями якості стратегій), якому належать вектори, .

Проста задача на потрійне правило, і відповідь дорівнює …

Частина перша ЗАДАЧА З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ ЗАМАХ Другий тиждень нещадно палило сонце, і місто знемагало від спеки.