Синоніми до слова Зазіхання

Синоніми до слова Зазіхання

Приклади використання слова Зазіхання

Він старанно охороняв своє становище й зубами відповідав на найменші зазіхання на нього.

Закарпаття виставлено на розбивацькі зазіхання Праги, що своєю безсоромністю досягли нечуваних розмірів.

Надходження Сполучених Штатів вивершило спільноту демократичних держав супроти Германії, чиї зазіхання на гегемонію та брутальне ведення війни німецьким лібералам і соціалістам ставало все важче захищати й виправдовувать.

Тільки нечисленні особи (як, наприклад, Микола Міхновський, щирий націоналіст і вояк), зрозуміли тоді, що Москва, хоч би й демократична, не швидко зречеться свого імперіялістичного зазіхання на чужі землі.

Я вже не раз згадував про його покровительські зазіхання і про те, що він завжди накидає свою волю.

Вона трохи сп’яніла й навколо неї приємно хитався вагон, наповнений вишуканими компліментами прапорщика, але вся її постать і вигляд примушували офіцера стримувати свої зазіхання на неї.

Пізніше, вже місячної ночі, вони поїхали до Камінної Дамби, він спробував було підступитися до неї, але коли вона стала пручатися після кількох поцілунків, Джуліс побачив, що вона й справді не мала наміру, і припинив свої зазіхання.

Щоб їх розкрити, необхідно покопирсатися глибше, зазирнути в потаємні бажання й зазіхання.

Люди, які нещадно експлуа — тують землю анішинабе, знищуючи останні сліди тубільної культури, щоб виправдати власні імперські зазіхання на «нічийні, пустельні землі» …