Синоніми до слова Закріплюватися

Синоніми до слова Закріплюватися

Приклади використання слова Закріплюватися

Усі прерогативи Руського князів ‑ ства мали закріплюватися за Військом Запорозьким.

Довга й жорстка ость допомагає їм за посередництвом вітру летіти далеко від материнської рослини й після падіння на землю міцно закріплюватися в ґрунті.

Державна політика повинна закріплюватися державно-правовими актами, бути відомою і зрозумілою суспільству.

У разі спільного представництва членів правління за кожним з них можуть закріплюватися функції з представництва для укладення певного виду угод або для окремих правочинів.

А тому правові норми і вимоги (домагання, повноваження) повинні формулюватися в законі, закріплюватися силою закону, охоронятися примусовою силою держави.