Синоніми до слова Залежна держава

Синоніми до слова Залежна держава

Приклади використання слова Залежна держава

Територіяльний розподіл і адміністрація Повставши й оформившися в бурхливий час Хмельниччини, Козацька Держава й надалі затримала свій територіяльно-адміністративний розподіл, пристосований первісне до вимогів воєнного часу.

Зокрема, у Лівії офіційно скасовані уряд, парламент, політичні партії, словом, держава загалом у її класичному розумінні.

Римська держава віднімала в підкорених народів частину землі, поповнюючи нею римський «агер публікус», а також численні володіння колишніх правителів, їхні пасовиська, ліси, золоті й срібні рудники, солеварні й каменоломні.

В той же час держава не має права ризикувати залишитися символічним королем, якими стали середньовічні монархи, роздавши чи не всю свою потугу по частинам різним феодалам.

Юрко присів, а старий почав : — Ся держава, де тепер і люди, і звірі, і птахи перемінені на каміння, колись була багата й жива …

Попросив би гонорар у львів'ян, так не можна його переслати — однак держава конфіскує.

Держава створює умови для перетворення людини із фактора виробництва («людини економічної») у всебічно розвинену особистість з новою роллю не тільки у виробництві, а й узагалі в суспільстві («людину творчу»).

В цьому сенсі це протилежність історичного руху: держава — це усталене, оформлене, статичне співжиття.