Синоніми до слова Залишок

Синоніми до слова Залишок

Приклади використання слова Залишок

Він визна-чається за формулою: Ко = Р: СЗ, де Ко — коефіцієнт оборотності; Р — виручка від реалізації; СЗ — середній залишок оборотних коштів за період, що аналізується.

На такому тлі монотеїзм Силенка виглядає не як закономірність, а швидше як пережиток, залишок монотеїстично-християнського світогляду його автора.

Вона полягає в тому, що залишок коштів на рахунку хаотично змінюється доти, доки не досягає верхньої межі.

Середній залишок обігових коштів у цілому або будь-якого з їх видів обчислюється за формулою середньої хронологічної.

Якщо сума грошових надходжень перевищує економічні ви-трати фірми, то будь-який залишок накопичується в руках під-приємця.

Аматорська звичка — залишок із часів, де вона займалась концептуальним живописом.

Подолавши залишок шляху рачки, Ельф протиснувся в щілину і стрімголов скотився з іншого боку.

Для цього беруться підсумки залишків ІІ та ІІІ розділів активу балансу і за формулою середньої арифметичної визначається середньорічний залишок.

Оплата документа Оплата документа — це процедура його бухгалтерського проведення, в результаті якої змінюється залишок на рахунку.

Даруй йому, нерозумному, та залишок пана відмовився йти до тебе на поклон !