Синоніми до слова Заміна

Синоніми до слова Заміна

Приклади використання слова Заміна

Можлива тільки заміна деяких атомів вуглецю на інші, що спричиняє до того, що прозорий кристал алмазу стає забарвленим.

Коригування й заміна норм і нормативів виконуються систематично, у міру змін умов, що впливають на їх величини.

Які принципи характеризують доктрину «людських відно-син»? а) запровадження НОП; б) заміна економічної винагороди соціально-психологічною; в) диференціація оплати праці; г) заміна індивідуальної винагороди груповою.

Важливе значення мало звільнення селян від кріпосної залежності та часткове обмеження розміру панщини і заміна її поземельним податком.

Заміна розстрілу на заслання, реально оцінюючи становище, не одкривала поетові жодних перспектив на порятунок.

Сонце — пасха, а я — сонце сонця, тінь тіні або антипасха, тобто заміна тіні, заміна фігури, заміна образу" (лат .).

— перепитав Городовський здивовано і раптом засміявся: заміна п' єси в театрі стала йому ясна.

Часто корми, яких у господарстві недостатньо, замінюються іншими, але це не поліпшує ситуації, оскільки така заміна не забезпечує тварин усіма необхідними елементами живлення.

Найважливішою рисою цього процесу стає подолання праці як утилітарної активності й заміна його творчою діяльністю, не мотивованою матеріальними факторами.

Зміни в кількісному та якісному складі команди у зв’язку зі змінами номенклатури та обсягом робіт, заміна непридатних співробітників та залучення нових, запрошення експертів на тимчасових засадах тощо.