Синоніми до слова Замінювати

Синоніми до слова Замінювати

Приклади використання слова Замінювати

Мовчав і затято гриз незапалену люльку , — бо курці здебільшого люди мовчазні, а люлька дуже допомага замінювати ясні відповіді невиразним, нерозбірливим буркотінням.

Живучи у безнадійному й довгому відриві від природи, мусимо замінювати її собі штучною травичкою наших парків.

Був навіть наказ, і я на власні очі бачив, як його виконували: коли назбирається більше десятка полонених, то каральний загін треба замінювати кулеметом.

З іншого боку, чим більше ресурсів, що можуть замінювати один одного, тим вища еластичність попиту на них.

Горизонтальна організація не повинна викликати або замінювати децентралізацію.

Всі ці визначення припускають наявність певного об' єкта модернізації, як правило, органів державної влади та політичного режиму в цілому, який можна оновлювати, ремонтувати, замінювати тощо.

Натуральна рента починає замінюватися грошовою, а держава також починає замінювати натуральну данину на грошові податки.

Кетлін дивилася на решітку і гадала, чи глибоко вона зіржавіла, чи добре встоїть проти тарану, чи не час її вже замінювати.

Пасивні конструкції слід замінювати активними із вказівкою на суб" єкта дії Див. вище Пасивні конструкції можемо замінювати також інфінітивними реченнями

Рекомендація ІБТП Лескику, що прийшла до української мови через церковнослов’янську, слід уживати в оригінальній візантійській формі, а не замінювати «західною» формою (агіографія, еллінізм, ісихазм, а не гагіографія, геллінізм, гезихазм).