Синоніми до слова Занепад

Синоніми до слова Занепад

Приклади використання слова Занепад

Він так споважнів останнім часом, що мало не ночує там, визираючи, наче нерухоме, насмішкувате сардонічне око, яке спостерігає занепад людей і звичаїв.

Пізнати політичну систему означає розкрити її сутність і якісну специфіку, структуру та функції, зв’язки із зовнішнім середовищем, розвиток і занепад, саморозвиток.

А порожній він був тому, що через занепад туризму це старе судно стояло без роботи.

— Я знаю , — відповідає Лариса , — ти казатимеш про занепад пейзажу, про руйнацію чистої незаторкненої природи, про спустошення землі через модерну техніку.

Цей опис був потрібний, щоб заперечити писанину про занепад, а зокрема про занепад Заходу, яка сповнювала атмосферу останнього десятиріччя.

Слід вернутись тепер до вихідної точки наших міркувань: до того дивного факту, що під сучасну пору так багато говорять про занепад Європи.

Сміливі люди в кулуарах редакції говорили, що ця стаття — вприскування камфори для газети, хворої на занепад серцевої діяльності на грунті хронічної брехні і обдурювання своїх читачів.

Передбачаючи швидкий занепад Австро — Угорської імперії, українці боялись, аби вона в останні хвилини свого існування не приєднала Галичину до Польщі, чого польські політики домагалися здавна.

А хори … Передусім конфлікт економічних інтересів — капі талістичних і феодальних — спричинив занепад Респу бліканської Січі, поглинутої феодальною Росією.