Синоніми до слова Засвідчений

Синоніми до слова Засвідчений

Приклади використання слова Засвідчений

Її тіло було майже зовсім безволосе, факт, не засвідчений дистанційним спостереженням через штучні шкіри, які вони носили.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.

За бажанням сторін договір оренди може бути засвідчений нотаріально на підставі Закону України «Про нотаріат» (ст.

Персонал випробувальних лабораторій (центрів), де провадиться перевірка якості ІТ та її компонентів, становлять фахівці, рівень кваліфікації яких повинен бути засвідчений відповідним сертифікатом.

Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше.

У церкві ж тій у той час був пресвітер Авксентій, засвідчений раб Божий.

Крім того, копія вироку рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому.

Найдавніша передвівтарна огорожа мала лише один ряд ікон, на Волині засвідчений, зокрема, цитованим літописним повідомленням щодо Георгіївськоїцеркви в Любомлі.

Він тут же подав їй у золотій скриньці відповідний акт, написаний на папірусі й засвідчений судом.