Синоніми до слова Захист

Синоніми до слова Захист

Приклади використання слова Захист

Ця їхня відраза могла б їм бути поставлена в похвалу, якби вони одночасно не ставали на захист тих, хто робив ці злочини.

Якби я вчасно опинилася на площі, щоб зупинити Треда, йому б не довелося ставати на захист Гейла.

Над гамаком дашок легенький, од птиць-блядуниць захист.

Походи великого князя Святослава мали на меті, насамперед, захист слов’янських народів від нашестя чужої віри — християнства.

Право на рівність перед законом (право на рівний захист законом) є фундаментальною основою будь-якого справедливого і демократичного суспільства.

Важливе завдання адміністратора БД — захист даних від злому, несанкціонованого та некомпетентного доступу.

В умовах побудови правової держави, в якій вищою цінністю є людина, її права та свободи, а визнання, дотримання та захист прав і свобод громадянина є обов’язком держави, така форма митного контролю є не стільки необхідною, скільки вимушеною.

Урядом України укладені угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян, які працюють за межами своїх держав, з урядами Польщі, Чехії, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Словакії, Вірменії і В" єтнаму.

Після першої битви в полі під Полтавою повстанці Пушкаря, зазнавши поразки й похнюпивши голови, відійшли під захист міських мурів.

При цьому держава не тільки формально закріплює правові норми, а й забезпечує (політичними, організаційними, правовими засобами) їх реалізацію і захист.