Синоніми до слова За давніх часів

Синоніми до слова За давніх часів

Приклади використання слова За давніх часів

Володькова мрія від ранніх, юначих часів, коли то він ще тільки ріс, коли спинався на ноги й коли міг уявляти «її».

Щ о може археологія розповісти нам про інший великий демогра фічний рух африканських доісторичних часів — експансію банту?

Хто думає, що рабство й торгівля невільниками — явище минулих часів і що нині про це можна тільки прочитати в пригодницьких романах, той глибоко помиляється.

Такий принцип дозволяв тиранам усіх часів знищувати людей на власний розсуд з начебто юридичним обгрунтуванням, навіть тих, хто ще нічого не скоїв.

Тут він стільки часів трепетав від чекання, стільки разів тремтів від надії, тут спізнав стільки хвилювання і, наприкінці, стільки мук.

Лорд Вінтер вийшов, сиплячи прокльонами; за тих часів це було звичним навіть серед людей вищого світу.

Згодом стоїцизм знайшов собі пропагандистів у Римі, наприклад, в особі філософа й поета Сенеки, сатирика часів Нерона — Персія та ін.

Старий козак полинув думками в минуле й почав оповідати хлопцеві про великі події, що сталися за часів Гордієнка: про бойовища під Переволочною й Полтавою та про руйнування Кодака й Старої Січі, так що тільки надвечір вони повернулися до коша.

За короткий час після прийняття християнства культура Київської Русі-України досягла свого розквіту, особливо за часів Ярослава Мудрого.

— Ті стояли там з незапам’ятних часів, а оскільки їх під час опису оцінили по десять шилінгів, я не чіпала жодної: таке марнотратство не для мене.