Синоніми до слова Зводити

Синоніми до слова Зводити

Приклади використання слова Зводити

Стабільність фінансових ринків та інституцій — забезпечення спроможності фінансових ринків та інституцій передавати ресурси від заощадників до позичальників — дає можливість ефективно зводити заощадників і позичаль-ників.

Не кожному підходить сільське життя, не кожному до снаги зводити очі до неба, очікуючи від нього дощу чи сонця, тремтіти над кожною рослиною, збирати яблука раз на два роки, а сливи ― раз на сім, бо ці древа так родять.

Щось тяжіло над нею й примушувало зводити на челядницю раз за разом очі.

І віднині порахунки, які нам доведеться зводити, будемо зводити по-давньому.

А тоді ми полинемо вгору аж до хмар і почнемо зводити там іскристі повітряні палаци !

У всіх цих випадках вирішальним для рівня значимості, якої слід надавати економічним умовам, є те, до якого типу причин слід зводити специфічні елементи даного явища, яким ми у конк ретному випадку надаємо значення, важливого для нас.

Чом би вам не зводити мене до Флоренції та не зазнайомити з тими добрими людьми, вашими побожними приятелями?

Дамаскин умів зводити найліпші будинки, а другий — був управний у зведенні церков.

Задля нього вона хотіла подобатись іншим, зводити їх з розуму, щоб він нею пишався й ревнував її.

Я в такій ситуації, навіть не думаючи зводити на себе руки, вважав би просто необхідним налякати Марту самогубством.