Синоніми до слова Знаменна дата

Синоніми до слова Знаменна дата

Приклади використання слова Знаменна дата

Дата, як бачите, є, але жодної адреси, крім Ліденхолл-стріт, нема.

Для законопроекту вказуються назва, реєстраційний номер, автори, автори остаточної редакції, номер читання, дата розгляду.

Днем відкриття рахунка органом Державного казначейства є дата, проставлена у розділі «Відмітка органу Державного казна-чейства» заяви на відкриття рахунка.

У вхідній частині вказуються дата і місце складання постанови, посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові й установа, де працює особа, що підписала постанову, найменування та номер кримінальної справи, в якій призначається експертиза.

І саме ця жертва цілопалення зложена із свого життя — це найбільш знаменна признака втілення духа народу.

Хто був ініціатором змови проти гетьмана України, хто її очолював, хто входив до КОПОР (Комітету порятунку України), якою є організаційна мережа змови, яка дата державного перевороту була намічена змовниками.

(Назва підприємства) ПЕРЕЛІК ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ, НА ЯКИХ ВІДСУТНІЙ АБО СУМНІВНИЙ ПІДПИС ОТРИМУВАЧА ГРОШЕЙ Видатковий номер, П. І. П. одержувача Примітки Дані опитування одержувача Номер Дата П. І. П. Дата Документ

Дата закрытия — дата повного виконання замовлення.

У разі введення в установі однієї або кількох посад (професій) не на весь рік у примітках зазначаються дата, з якої вводиться посада (професія), або період, на який вона вводиться.

— Тут зазначається в найпевніший спосіб і дата загибелі «Британії», і місце, де перебуває в полоні капітан Грант !