Синоніми до слова Знижувати

Синоніми до слова Знижувати

Приклади використання слова Знижувати

Телеконференції дозволяють оперативно проводити наради, дискусії й експертизи; знижувати витрати, пов’язані з відрядженнями працівників; проводити дистанційне навчання персоналу.

Це коли в щоденнику двійки, а наприкінці чверті тебе сяк-так витягають на трійку, аби не знижувати успішність усього класу.

У таких ситуаціях зміна цін не може не залишитися без наслідків, і тому підприємства, що мають намір знижувати ціни, намагаються збільшити ступінь поінформованості про них на ринку, для того щоб мати можливість залишити позаду конкурентів.

Корпорація, у якої з’являються її «поглинальники» — корпорації або фізичні особи, повинна проводити виважену дивідендну політику, їй не-бажано знижувати коефіцієнт дивідендних виплат.

Банки мають стимул знижувати частку свого акціонерного капіталу з метою збільшення сподіваної норми віддачі, тоді як вкладники зацікавлені у більшій «подушці безпеки».

І не перестануть ще далі знижувати, доки не впімнемся за собою.

У серійному виробництві досить детально розробляється технологічний процес, що дає змогу знижувати допуски на обробку, підвищувати точність заготовок.

Інтенсифікація процесів глобалізації супроводжується ма-совим намаганням роботодавців знижувати заробітну плату, зменшувати витрати на поліпшення умов праці і порушенням трудового законодавства.

Для поста-чальників — це програми, завдяки яким вони зможуть проникати на нові ринки, знижувати свої складські витрати або витрати на підтримку.