Синоніми до слова З мисленням

Синоніми до слова З мисленням

Приклади використання слова З мисленням

Але. внаслідок цього воно і є, по суті, мисленням.

Отже, хоч естетичне почуття й не опосередковується раціональним мисленням, проте воно також є інтелектуальним процесом, що здійснюється людиною як цілісним суб' єктом.

Воно не є мисленням, яке роздумує над сенсом, котрий панує у всьому, що є.

Навіть якщо припустити, що читач дочитав до цього місця і не втратив свідомість або хоч якусь повагу до автора (у зв’язку з порушенням ПІБ), напевне прийшов час (ЕПЦМ) хоч якось окреслити взаємозв" язок між цими поняттями і нашим мисленням.

Бог досяжний тільки в чистому умоглядному знанні, існує тільки в ньому і є тільки цим мисленням, бо він — це дух, а це умоглядне знання — це знання, яке дає релігія одкровення.

Тут виявляється зв’язок сприйнят-тя з мисленням і минулим досвідом людини.

Семіотика, поетика, філософія, естетика, мистецтвознавство досліджують природу метафори в різних аспектах її функціонування, зіставлення з асоціативним, художньо-образним мисленням, символом тощо.

Українські етнологи відзначають, що українці - народ з надзвичайно розвиненим магічним мисленням, з великою магічною традицією, поміченою на науковому рівні О. Пагіним та Є. Огановським як «уроджений інстинкт почуттів».

Уява тісно пов’язана з мисленням, інтелектом та іншими пси-хічними процесами.