Синоніми до слова З причини

Синоніми до слова З причини

Приклади використання слова З причини

Не хотілося Семенові вірити, що програв, а знов не мав найменшої причини тішитися з покінчення процесу.

Певно, мусять бути досить поважні причини для таємничості, коли господар пристає на такі великі невигоди !

Тож не їду нікуди за готар лиш з одної причини — ся бою, що як не потрафлять мені ті зарібки, як попаде нехотячи віжка під хвіст, то …

Весь цей «нехресний хід» Хрещатиком, як виявилось, Світозор зорганізував не з добра, а з причини розколу «Правіри» на три друзки: прихильників Сварога, поклонників Дажбога і сповідників Ярила.

Салабаетто зрозумів, з якої причини вона хоче зробити йому таку послугу , — догадався, що вона позичатиме йому свої-таки гроші.

В’ячеслав Липинський, всебічно обмірку вав ши причини падіння державного життя України (Руси), твердить: «Християнство, перейняте з Візантії кня зями та дружинниками, було накинуте то діш нім Українським Народним масам.

Іншої причини цієї томливої моральної бездіяльности я не знаю: рисувати нічого путнього не можу, не придумаю, та й помешкання моє не дозволяє.

Результатом сумісної дії головної діючої причини і причини орудної є нумерично один результат, наприклад, будинок, меблі, картина.