Синоніми до слова Категорія

Синоніми до слова Категорія

 1. різновид
 2. розряд
 3. ранг
 4. група
 5. клас
 6. тип
 7. вид
 8. ґатунок
 9. сорт
 10. сімейство
 11. родина
 12. сім’я
 13. масть

Приклади використання слова Категорія

Матерія є філософська категорія для означення об'єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях її, яка копіюється, фотографується, відображується нашими відчуттями, існуючи незалежно від них.

Ленін, 14, 1949, 112

Категорія часу; Категорія причини.

Комуніст України, 6, 1966, 21

Маркс уперше розкрив зміст та історичний характер вартості як економічної категорії, що виражає виробничі відносини.

Мовознавство, XVIII, 1963, 35

Граматичний рід становить категорію, яка значною мірою виражає морфоло гічну природу іменника і є однією з визначальних граматичних особливостей його як частини мови.

Іван Франко, IV, 1950, 208

Характеризував [Ясько] заробітки. садівників і різних категорій того дрібного зарібного люду, що заселював промислову частину Дрогобича.

Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 197

Пшениця навряд чи й родила колись на цій землі третьої категорії.

До 40-річчя Великої Жовтневої. революції, 1957, 32

Категорія «людський фактор», про яку згадувалося в табл.

Васильченко В., Управління трудовим потенціалом

Категорія антиукраїнського стає одночасно антидержавною.

Сергій Квіт, Українська перспектива

Категорія персоналу Чисельність, осіб Кількість акцій, шт.

Євдокимова Н., Економічна діагностика

Категорія «Іншого» така ж споконвічна, як і сама свідомість.

Бовуар Сімона, Друга стать. Том 1