Синоніми до слова Категорія

Синоніми до слова Категорія

 1. різновид
 2. розряд
 3. ранг
 4. група
 5. клас
 6. ґатунок
 7. сорт
 8. сімейство
 9. родина
 10. сім’я
 11. масть

Приклади використання слова Категорія

 • Матерія є філософська категорія для означення об'єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях її, яка копіюється, фотографується, відображується нашими відчуттями, існуючи незалежно від них.
 • Категорія часу; Категорія причини.
 • Маркс уперше розкрив зміст та історичний характер вартості як економічної категорії, що виражає виробничі відносини.
 • Граматичний рід становить категорію, яка значною мірою виражає морфоло гічну природу іменника і є однією з визначальних граматичних особливостей його як частини мови.
 • Характеризував [Ясько] заробітки. садівників і різних категорій того дрібного зарібного люду, що заселював промислову частину Дрогобича.
 • Пшениця навряд чи й родила колись на цій землі третьої категорії.
 • Категорія «людський фактор», про яку згадувалося в табл.
 • Категорія антиукраїнського стає одночасно антидержавною.
 • Категорія персоналу Чисельність, осіб Кількість акцій, шт.
 • Категорія «Іншого» така ж споконвічна, як і сама свідомість.
 • Категорія, яка взагалі не має жодного стосунку до витлумачення.
 • Категорія «економічно активне населення» цих критеріїв не враховує.
 • Категорія відображення еволюціонувала, розширився й збагатився її зміст.
 • Категорія існування є поняттям лише в аналогічному сенсі, а не у власному.
 • Категорія перегляду: «Для перегляду з батьками»; «Для загального перегляду».