Синоніми до слова Категорія

Синоніми до слова Категорія

 1. різновид
 2. розряд
 3. ранг
 4. група
 5. клас
 6. тип
 7. вид
 8. ґатунок
 9. сорт
 10. сімейство
 11. родина
 12. сім'я
 13. масть

Приклади використання слова Категорія

Будь-які економічні відносини, а отже, і категорія, що їх ви-ражає, заключають у собі протилежності.

При владі, яка дбає про добробут населення та порядок у державі, ця категорія людей обмежена у своїй «діяльности», або й ізольована.

Ця категорія простих людей не заздрісна й готова будь-якої миті себе принести в жертву заради тих, хто може зробити більше й ліпше.

Естетика Просвітництва категорія смаку тлумачиться як категорія пізнавальна, як певна здібність пізнання поряд із почуттям, розсудливістю та розумом.

Р РАСА — таксономічна категорія, заснована на частотності генів чи біологічних властивостей, у яких є генетична основа.

На пер-шому етапі проводиться реєстрація документа (присвоєння вхід-ного номера, дати й часу одержання документа), встановлюються категорія і тип акцій, щодо яких складено документ.

З іншого ж боку, і в міжнародному праві існує категорія «імунітет держави», відповідно до якої держава звільняється від впливу правових систем інших держав, а також від впливу юрисдикційних (судових) органів іноземних держав.

Це досить поширена категорія автоматів в західних країнах.

Категорія «річ» уособлює в собі сукупність властивостей, а останні знаходяться в тих самих просторових межах, у яких існує сама річ.

Переважна частина портативної техніки йде у корпоративний сектор, причому ця категорія замовників здійснює купівлі в магазині.