Синоніми до слова Керуватися

Синоніми до слова Керуватися

  1. (чим) послуговуватися
  2. додержувати чого
  3. мати за дороговказ

Приклади використання слова Керуватися

Якщо керуватися середньозваженою нормою доходу, то найпривабливішим є проект Б. Однак показники дисперсії, що за проектом, А дорівнюють нулю, свідчать на користь саме цього проекту як найстабільнішого, хоч і з невисоким доходом.

Принцип бухгалтерського обліку — це правило, яким слід керуватися під час вимірювання, оцінювання та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Тому, у разі виникнення відповідних спорів суди зобов’язані, за загальним правилом, керуватися законодавством тієї держави, де була проведена націоналізація.

А от як можна керуватися при прийнятті рішень протилежними точками зору (тих «хто дискутує і шукає»), про це було б цікаво дізнатися, особливо з огляду на буриданового віслюка, про якого ви ж і згадали.

Закон не пере. бачає обов’язкового пом’якшення покарання за незакінчений злочин При-значаючи покарання за такий злочин, суд має керуватися загальними засадами призначення покарання, які передбачені ст.

Критерій рекомендує не керуватися ні крайнім оптимізмом, ані крайнім песимізмом, а брати деякий середній результат.

Який би він не був, поки не скасували, мав керуватися ним …

Якими принципами та правилами слід керуватися, вибираючи по-казники та умови преміювання робітників за основні результати дія-льності?

Отож, поки вчишся керуватися своїм розумом, послуговуйся порадою мудрих людей: більше зважай на те, хто отримує, ніж на те, що отримує.

— Дійсно — так має бути, так мусить бути і так буде, доки він продовжуватиме керуватися здоровим глуздом.