Синоніми до слова Класифікувати

Синоніми до слова Класифікувати

 1. (укладати за певним порядком) упорядковувати
 2. систематизувати

Приклади використання слова Класифікувати

 • Вона, лікар, не була фахівцем літератури, але чудово уміла класифікувати мої книжки за їх напрямом та жанром.
 • Класифікувати види оцінки персоналу за відомими вам критеріями.
 • Класифікувати політичні режими намагалися і представники української політичної думки.
 • Класифікувати посередників можна також і відповідно до того, чиї інтереси вони виражають.
 • Класифікувати основні права можна, насамперед, за характером тих потреб людини, що забезпечуються цими правами.
 • Класифікувати їх можна за різними ознаками: за змістом, способами використання, призначення, методом організації.
 • Класифікувати об" єкти основних засобів (перелік об" єктів надається викладачем) і побудувати раціональний код основних засобів.
 • Класифікувати методи обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення.
 • Класифікувати та охарактеризувати регулятори операційної діяльності; визначити склад підсистем, що забезпечують стабільність функціонування операційної діяльності.