Синоніми до слова Ключовий

Синоніми до слова Ключовий

Приклади використання слова Ключовий

Тут якийсь ключовий образ і настрій перекладач має утримати будь-що-будь, іноді навіть за рахунок змін у предметно-логічній структурі.

Ключовий момент маркетингової політики розподілу — конс-труювання каналів розподілу.

Зв’язок як ключовий чинник системи масової комунікації.

Ключовий момент наступний — аби вся наявна в людини увага на мить зосередилася в єдиній точці часу-простору.

Повість «Вій» можна розглядати як ключовий твір на тему ініціації - ритуального посвячення, якого в архаїчних, родових суспільствах зазнавали молоді хлопці на порозі самостійного життя і статевої зрілості.

Отож і я розповім зараз про ключовий епізод, що його ніколи не залишили б у кіносценарії мільйон років тому.

Валютний курс — ключовий параметр валютного ринку.

Зокрема, дедалі більшого значення набуває використання загальних дозволів, що може розцінюватись як ключовий напрям трансформації методу цієї галузі права, що відбувається в сучасних умовах її розвитку і реформування.