Синоніми до слова Коливання

Синоніми до слова Коливання

Приклади використання слова Коливання

Його бентежили чутки про коливання біржових цін на хлібних ринках Картагену, Олександрії й Антіохії.

В основному ці мікроскопічні коливання мірності (фотони) виникають, коли електрони з віддаленіших від ядра орбіт переходять на ближчі до ядра (в тих самих атомів водню, що «плавають» на рівні своєї оптимальної мірності).

Різкі коливання в обсягах виробництва й доходах сільськогосподарських виробників спричинюють нестабільність і в економіці загалом, а також зростання рівня інфляції.

Різні коливання температури, несподівані зміни кров’яного тиску й діяльності серця хворого змушували бути в стані безперервної готовності.

Тобто операційний валютний ризик потенційних збитків визначає ступінь впливу коливання валютних курсів на вартість відомих майбутніх операцій з наявними коштами, що проводяться фірмою.

Проте перевірка аномалій ціноутворення, інверсії відносно середньої та надмірної мінливості курсів акцій породили жваву дискусію з приводу того, чи простежувані коливання цін відображають лише зміну фундаментальної вартості.

Яким чином коливання у темпах зміни кількості населення з вищою освітою впливає на ринок праці?

Я бачу тільки жовте коливання поверхні і над нею — іржаву, у вапняних бурульках, стелю.

Урода пролив трохи люб’язностей, а тоді порадив питання магнітного коливання і серцебиття планети вирішити вкупі з моїм сином.

Базовий актив або товар повинен продемонструва-ти значні цінові коливання, щоб створити попит на хеджування і спекуляцію.