Синоніми до слова Колонка

Синоніми до слова Колонка

 1. колона
 2. (цифр) стовпець
 3. (водяна) крант
 4. (заправочна) бензоколонка
 5. пункт заправки
 6. (для опалення) поб
 7. пічка
 8. шпальта

Приклади використання слова Колонка

 • Колонка брязнула, й цифри перестали перевертатися.
 • Колонка ІІ містить номер сторінки, де знаходиться інформація про правильну відповідь.
 • Колонка цифр — одинадцять слів шифру вання — вмістилася на малесенькому клапти ку паперу.
 • Колонка «Валове нагромадження основного капіталу» відо-бражує придбання секторами економіки речових носіїв основно-го капіталу.
 • Колонка «Валове нагромадження основного капіталу» в розрізі галузей матеріального виробництва відображає придбання речових носіїв основного капіталу.
 • Колонка «Чисте придбання цінностей» відображує придбання виробів з коштовних каменів, дорогоцінних металів, творів мис-тецтва, які протягом часу не втрачають своєї вартості.
 • Колонка «Зміна запасів матеріальних оборотних коштів» показує обсяг зміни матеріальних оборотних коштів та державних матеріальних резервів у розрізі галузей сфери матеріального виробництва.
 • Колонка «Зміна запасів матеріальних оборотних коштів» наведена по сфері матеріального виробництва і показує обсяг зміни матеріальних оборотних фондів та державних матеріальних резервів у розрізі галузей.