Синоніми до слова Командний склад

Синоніми до слова Командний склад

Приклади використання слова Командний склад

Обсяги розділу не дають змоги проаналізувати весь основний словниковий склад, однак ми розглянемо достатньо слів, щоб склалось уявлення про закономірності словотворення в нашій мові.

Все, що могло мені згодитись, я позносив у кімнату, де був у нього склад одягу, і тоді вже заходився розважливо вибирати.

Перелік статей калькулювання та їхній склад сільськогосподарське підприємство може уточнювати самостійно.

Захоплене ним повітря з камери буде тепер незмінно зберігати свій попередній склад і попередній нормальний тиск.

Зрозуміло, чому весь офіцерський склад завжди радо прощався з полковником, коли його переводили на інше місце.

Весь Балкан і Польща увійдуть в склад СРСР і хто ж буде вище нас?

Є. Коновальцеві, своє побажання, щоб він затвердив персональний склад існуючої КЕ на ЗУЗ і відкликав пропоновану ПУН-ом персональну зміну на пості Крайового Провідника ОУН.

Склад підсистем, що забезпечують стабільне функціонування операційної системи.

Це дає змо гу іконописцеві використати склад ки в розташуванні гірок так, щоб розмістити в них постаті трьох царів-волхвів, а у верхній частині гір — трьох янголів, і тим самим ясніше дати відчути розташування цих груп на відстані одна від одної.

Провідник міста Кракова входив би водночас в склад Крайової Екзекутиви Генерал-Ґубернаторства, як її член.