Синоніми до слова Комерційний

Синоніми до слова Комерційний

Приклади використання слова Комерційний

Талькав узявся владнати комерційний бік справи, й угоди було швидко досягнуто.

У світовій торгівлі широко використовується комерційний кредит, який реалізується через надання продавцем покупцю відстрочки платежу за по-ставлений товар.

У разі підвищення встановленої квоти комерційний банк сплачує підвищений процент за кредит у центральному банку.

Протягом торгового дня комерційний банк має можливість модифікувати відіслані раніше заявки.

Ці методи здатні забезпечити тільки тимчасовий комерційний успіх, який потім перекривається значними економічними витратами.

Це посвідчення й усі необхідні для оформлення кредитного договору документи комерційний банк надає регіональному управлінню НБУ.

Замовлення — комерційний документ, у якому споживач докладно формулює свої вимоги до інформаційних послуг або іншого то-вару.

Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій формі, лізинговий та комерційний — у товарній.

«Доведеться приїхати ще раз, коли я настроюсь на комерційний лад».

Учасниками факторингової операції можуть бути: ? посередник (фактор), тобто комерційний банк або факторингова компанія; ? постачальник товарів (робіт, послуг); ? покупець.