Синоніми до слова Компетентний

Синоніми до слова Компетентний

  1. (знавець) обізнаний
  2. тямущий
  3. (майстер) кваліфікований
  4. (урядовець) повноправний
  5. повноважний
  6. повновладний

Приклади використання слова Компетентний

До того ж ви, незважаючи на жахаючі дивини характеру … ну, скажемо, досить компетентний агент.

Керівником проекту підбирається спеціаліст, який, з одного боку, має організаційні здібності, а з іншого — достатньо компетентний у тематиці проекту.

Після того як найвищий компетентний національний суд або орган винесе рішення, особа може звернутися до Суду протягом шестимісячного строку.

В арбітражній практиці типові випадки заперечування компе-тенції арбітражу у розгляді конкретного спору або з причин не-дійсності арбітражної угоди, або з причин того, що конкретний арбітраж не компетентний розглядати даний спір.

На потерпілому лежить обов’язок повідомити компетентний орган про зазнане ним погане поводження, щоб той міг здійснити необхідні заходи щодо встановлення і покарання винних.

Я знову висловив своє занепокоєння, сказавши, що я недостатньо компетентний для такого роду діяльності.

Вона добре усвідомлювала, що була не більше ніж компетентний фахівець, коли порівняти з такими велетнями, як Екерлі, Чандрасекар чи Гершель, не кажучи вже про Галілея, Коперника чи Птолемея.

Компетентний суд держави-учасниці має право розглядати спір, коли на його території: а) відповідач мав постійне місце проживання або місце перебування на момент пред’явлення позову.

Необхідний спеціальний акт, під час здійснення якого компетентний орган (спеціальні контори) перевіряє законність угоди, а до його вчинення виникають відносини довірчої власності.