Синоніми до слова Комплекс заходів

Синоніми до слова Комплекс заходів

Приклади використання слова Комплекс заходів

За цих умов важливого значення на-бувають питання раціонального поділу обов’язків чи професійного поділу праці, кооперування праці та інших заходів з організації роботи апарату бухгалтерії.

Мерчендайзинг є комплексом заходів, спрямованих на просування певного товару, товарного знаку, упаковки у торговельній залі.

Перше тактичне завдання бюджетного планування починається з визначення реальних доходів і розроблення заходів, які забезпечили б їх повне і своєчасне надходження до бюджету.

Важливе значення має також розроблення заходів щодо відповідальності та стимулювання ви-конання плану.

Наприклад, зростання продуктивності певних технологій, пов’язане з переходом від екстенсивного до інтенсивного розвитку, водночас породжує комплекс екологічних проблем, які справляють вплив на соціальні відносини.

Четверте порушення спричинить великі проблеми у співробітництві й необхідність суворіших заходів.

Аналіз і оцінка впливу державної економічної політики або програм на соціальні процеси Існує певний часовий лаг (період) між ужиттям заходів у еко-номічній політиці і досягненням бажаної мети.

Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про скасування заходів забезпечення позову.

Це потрібно, щоб корабель сам про себе турбувався; вживав заходів проти корозії, зледеніння, не допускав скупчення пилюки і бруду, сигналізував про непередбачену небезпеку.

Таємниця може ховати яку небезпеку, а може ж бути, треба буде вжити якихось заходів.