Синоніми до слова Компонент

Синоніми до слова Компонент

  1. складник
  2. інґредієнт
  3. (складної рідини) фракція

Приклади використання слова Компонент

  • Дуже важливу роль відіграла вертепна драма у формуванні окремих компонентів українського оперного мистецтва.
  • Конюшина червона є добрим компонентом у травосумішах для незаливних лук.
  • Компонент «ТОДІ» може містити висновки, твердження, ймовірності, вказівки, тобто набір певних процедур перетворення даних.
  • Компонент (підсистема) ІС — її частина, що виділена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як єдине ціле.
  • Компонент дає змогу швидко й ефективно вводити й обробляти дані про співробітників, вести історію й повне документування даних.
  • Компонент інформаційної системи — частина інформаційної си-стеми, що виокремлена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як самостійне ціле.