Синоніми до слова Компонент

Синоніми до слова Компонент

  1. складник
  2. інґредієнт
  3. (складної рідини) фракція

Приклади використання слова Компонент

З цього м’яса шляхом безпосереднього насичення спиртом він видобув основний компонент запаху, яким користувався на самоті.

Саме з часу християнізації почалася масова колонізація слов’янських земель німецькими колоністами, яка майже розчинила в собі слов’янський етнічний компонент, асимілювала полабські племена наших прародичів.

Посилюється когнітивний компонент психологічної структури особистості, що за деякими ознаками робить суспільство більш раціональним.

Тому система суспільних благ розглядається як умова і важливий соціальний компонент держави загального добробуту.

У процесі сублімації під вакуумом вихідний із апарата газоподібний компонент відсмоктується вакуум-насосом.

У випадку абсолютного передбачення або визначеності непередбачуваний компонент та очікувана зміна збігаються.

У підсумку стимулювальна монетарна політика збільшує чистий експорт як компонент сукупного попиту, що викликає зростання ВВП.

Сезонний компонент визначається як різниця в кредитах і депозитах кожного тижня (місяця) порівняно з базовим тижнем (місяцем) у середньому за кожним роком.

Як режисер, володів неперевершеним умінням швидко і точно перетворювати масовки у видовищно сильний і змістовно значущий сценічний компонент.

Афективний (емоційно-оцінковий) компонент утворюється співвідношенням власних якостей з певною точкою на шкалі «добре-погано» та супроводжується відповідними почуттями працівника (комплексами).