Синоніми до слова Компроміс

Синоніми до слова Компроміс

Приклади використання слова Компроміс

 • Лібералізм держиться тільки компромісами з різнорідними, ворожими собі силами.
 • — Я пропоную вам компроміс: я відкриваю вам вільний вихід з маєтку й зобов’язуюся не переслідувати вас, а ви… ви за це даруєте мені життя…
 • В ідейній боротьбі для марксистів немає й не може бути ніяких компромісів, примирення принципів, згладжування докорінної протилежності між буржуазною й соціалістичною ідеологіями.
 • Він не пам’ятав такого випадку, щоб коли-небудь йшов на компроміс із власною совістю.
 • Компроміс: сутність, умови й наслідки застосування.
 • Компроміс для короткого перебування в умовах певної біосфери.
 • Компроміс можливий як поразка, або як перемога (в кінцевому висліді).
 • Причому не просто на компроміс, а на Великий Компроміс, з великої літери.
 • Компроміс полягає в бажанні опонентів завершити конфлікт частковими поступками.
 • Компроміс припускає взаємні поступки в чомусь важливому та принциповому для кожної зі сторін.
 • Компроміс може бути досягнуто між двома, трьома чи більше зацікавленими сторонами, тому матриця ознак може бути двомірна, тривимірна і т. д.
 • Компроміс із ним означав би не тільки відмову од мети, а й щось незрівнянно більше — аж до відмови од сутності своєї, до зради гуманістичних ідеалів не тільки в науці, а й у житті.
 • Компроміс ефективний у випадках: розуміння опонентом, що він і суперник мають рівні можливості; наявності взаємовиключ — них інтересів; задоволення тимчасовим рішенням; загрози втра-тити все.