Синоніми до слова Комунальний

Синоніми до слова Комунальний

  1. (послуги) побутовий
  2. (квартиру) спільний
  3. багатородинний
  4. (транспорт) міський
  5. муніципальний

Приклади використання слова Комунальний

  • Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних уста-нов, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.
  • Місцеві Комунальний збір, готельний збір, курортний збір, податок з реклами, збір за паркування авто-транспорту, ринковий збір, збір за право прове-дення кіно — і телезйомок та ін.