Синоніми до слова Комісіонер

Синоніми до слова Комісіонер

Приклади використання слова Комісіонер

Комісіонер, одержавши гроші, зник, навіть не попрощавшись.

У разі, коли банк-акцептант і банк імпортера не мають кореспондентських відносин, у здійсненні угоди може брати участь третя особа — банк-комісіонер.

На ринку комісіонер виступає в ролі продавця, укладає з покупцями угоди купівлі-продажу від свого імені, але за рахунок комітента.

Відповідно до чинного законодавства комісіонер несе відпові-дальність за втрату або пошкодження майна комітента, яке зна-ходиться в нього, коли не доведе, що втрата або пошкодження сталися не з його вини.

Якщо комісіонер отримує замовлення на купівлю товарів від імпортера, то воно має назву індента, який може бути закритим і відкритим.

Імовірно: зв’язаний з турець кою поліцією, посередник, комісіонер — називай, як хочеш; завжди має гроші, власник найновішої моделі «ягуара», оточений букетом найвродливіших у цьому місті дівчат.

По виконанні доручення комісіонер зобов ` язаний представити комітентові звіт і передати йому все одержане по виконаному дорученню.

«Від свого імені» означає, що комісіонер, як сторона договору, несе всю відповідальність перед покупцем за виконання зобов ` язань по цьому договору.

Комісіонер згідно з наданими йому повноваженнями укла-дає з покупцем договір купівлі-продажу і надсилає його копію комітенту для виконання.

Якщо комісіонер укладе з третьою стороною угоду на умовах більш вигідних, ніж ті, що були обумовлені комітентом, вся вигода надходить комітентові, проте, в договорі комісії може бути передбачений інший порядок.