Синоніми до слова Конання

Синоніми до слова Конання

Приклади використання слова Конання

Ніхто не приходить, щоб її розрадити, полегшити її конання.

Тоді хочеться мені, як шляхетному джурі, добути свій меч, щоб ураз звільнити мого володаря від болісних корчів повільного конання і послати й свого душу вслід за звільненим напівбогом.

Визначення чисельності робітників, необхідних для ви-конання робіт, та закріплення робіт за відповідальними вико-навцями.

Доведено, що не всяка мінімізація часу на ви-конання трудових рухів вигідна, оскільки часто призводить до невиправданого збільшення затрат енергії працівника і, зрештою, до зниження ефективності праці.

Чи встановлено у стратегічних планах відповідальність за реалізацію стратегічних дій, а також послідовність і терміни ви-конання окремих планових завдань.

І гине вона ще страшнішою смертю від нашої, бо мусить дивитися безпомічно, без ради й поради на конання своєї дитини …

Зрештою, все це іще залишається — підприємства, притулки, в’язниці, школи — і немає сумніву, що буде залишатися і надалі, як знаки пере-конання, які відвертають від реального панування капіталу, спрямовуючи до якоїсь уявної матеріяльности.

Мене гнітить пере конання, що справа Марти якось зв’язана із справою цього чоловіка.