Синоніми до слова Конечність

Синоніми до слова Конечність

Приклади використання слова Конечність

Тих кількох старшин, що на війну гляділи, як на прикру конечність, а не як нагоду до широкої забави?

Конечність його оформлення, загально відчута й подиктована як внутрішніми законами розвою Нації, так і зовнішніми обставинами, привела українських націоналістів до зближення, порозуміння та шукання способів координації свого чину.

За іронією долі, саме патріарх Царгороду леґітимізував думки про конечність фундаментальних змін у ситуації, що склалася в руському православному світі.

У постійній загрозі з боку Данії і Німеччини конечність створення такої організації була самозрозумілою, а проте, тво рення такої форми суспільно-національного ладу залишиться духовим здобутком цього старовинного ладу на острові Руґії.

Бо стан боротьби, війни занадто яскраво й наочно виправдував конечність вивищення «загального» над «поодиноким», а це руйнувало цілу філософію провансальства.

Я свідомий тієї натуги, якої від нас жадає конечність, свідомий тих великих жертв, яких від нас воля вимагає.

А втім конечність не гнала шукати рішучої розправи.

Збори затвердили постанову «Підготовчого Віча» про конечність негайної організації української національної армії та ухвалили вважати себе за Тимчасову Українську Військову Раду до часу, доки не постане українська верховна військова установа.

— Догляду до нього треба , — скаржиться Настя, і ця конечність падає якраз на Володька.

Деякі вже усвідомили собі конечність шукання власної віри, деякі вже частинно визволилися принаймні від залежности Риму, центру католицького анаціоналізму і космополітизму.