Синоніми до слова Консалтинг

Синоніми до слова Консалтинг

  1. надання консультацій підприємцям різної сфери
  2. особливо в закордонному підприємництві

Приклади використання слова Консалтинг

  • Консалтинг у класичному розумінні - дуже широке поняття.
  • Консалтинг в Україні стає особливою індустрією, бізнесом.
  • Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування Консалтинг як самостійна професійна діяльність своїм виникненням зобов’язаний менеджменту.
  • Консалтинг — це діяльність з консультування продуцентів, продавців і покупців з широкого кола питань економічної діяльності, в т. ч. у зовнішньоекономічній сфері.
  • Консалтинг як синтез професійної та комерційної діяльності потребує визначення методології ведення процесу консультування та забезпечення прибутковості консультаційного бізнесу.