Синоніми до слова Консолідувати

Синоніми до слова Консолідувати

Приклади використання слова Консолідувати

Розв’язання задач здійснюється на базі типових пакетів прикладних програм, які дають змогу консолідувати будь-яку форму звітності.

У той критичний час вони небагато внесли до руських мирських ініціатив, що мали на меті консолідувати православну спільноту Речі Посполитої.

Національна політика має також консолідувати різні етноси й етнічні групи за умов забезпечення їхньої рівноправності й вільного розвитку, а також сприяти розвитку міжнаціональної солідарності та співробітництва.

Кордони служили на те, щоб консолідувати вже досягнене державне об' єднання.

І всі наші спроби консолідувати суспіль ство приречені на провал?

Чимало сил віддали журналісти й кінематографіс ти, щоб консолідувати, згуртувати народ на боротьбу з мафією !. .

В результаті монополізм може руйнівно впливати на економіку або консолідувати зону застою, пасивності до нових імпульсів попиту.

Пробудити націю, консолідувати і мобілізувати її мусить національна еліта, тобто найкращі з усіх соціальних прошарків народу.

Вищі його рівні досягаються завдяки певній прозорості процесу, кращим можливостям координувати і консолідувати програми (і видатки) підпорядкованих їм органів влади.