Синоніми до слова Конструктивний

Синоніми до слова Конструктивний

Приклади використання слова Конструктивний

Історичні дослідження довели, що науково-конструктивний метод схоластики треба відрізняти від дидактично-педагогічного методу.

Якби вона могла розглядати Лови як абстрактну проблему, то, може б, і зробила більш чи менш конструктивний висновок.

Конструктивний траст виникає у відносинах принципала й агента, компанії та її директорів, членів торгового товариства між собою, клієнта й адвоката, опікуна й підопічного та ін.

Власне тут, в сполученні з промисловою діяльністю, найде собі основу для розвитку конструктивний у своїй соціальній місії кооперативно-приватний національний капітал.

По-третє, доцільно виділити конструктивний початок у поведінці чи навіть у намірах опонента.

Механізмом такої відмови від «старого» є декартівський конструктивний сумнів («Піддавай усе сумніву»).

Як знайти конструктивний шлях до реалізації основних компонентів адміністративної реформи?

Стимулююча функція має два аспекти: конструктивний та деструктивний.

Завдання начальника полягає у тому, щоб правда мала конструктивний характер.