Синоніми до слова Консультант

Синоніми до слова Консультант

Приклади використання слова Консультант

Під час початкових контактів з клієнтом і попереднього діагнозу проблеми консультант повинен зібрати і проаналізувати достатньо інформації, щоб скласти план виконання завдання.

Причому для з’ясування окремих питань, що виникнуть під час аналізу й оцінювання матеріалів ревізії, слідчий або дізнавач можуть залучати не лише ревізора, а й іншого спеціаліста, котрий запрошується як консультант.

Але новий, заспокоєний Іван визнавав тільки, що консультант особистість незвичайна, і треба було не бігати у кальсонах містом, а розпитати його про Понтія Пілата, про Га-Ноцрі.

По-перше, консультант не завжди бере участь у процесі запровадження змін та їх моніторингу і внаслідок цього не несе відповідальності за результати консультування.

Якщо консультант не визначить межі точності до початку збирання даних, він може отримати некоректну, інформацію.

Таке може трапитися на стадії діагнозу, коли консультант рухається крізь декілька рівнів організації, залучаючи багатьох людей.

Консультант виступає у ролі викладача-інструктора, що надає освітні послуги персоналу клієнтської організації.

Спостереження за ходом впровадження Протягом здійснення запланованих змін консультант покликаний сприяти їх адаптації до системи клієнта.

Консультаційною діяльністю визнається надання юридичних, економічних та інших консультацій з приводу випуску й обігу ЦП (інвестиційний консультант).

— Така справа, Мішелю , — сказав професор Шампіньйон після етикетних фраз про здоров’я, погоду та нікчемність нинішніх часів , — мені потрібен консультант з сучасних українських справ.